Kære medlemmer af Ærø Flyveklub

Der sendes snarest - via email - kontingentopkrævninger ud til alle medlemmer. Heraf vil fremgå klubkontingentet samt evt. kontingenter til DMU. 

På generalforsamlingen 2022 blev der vedtaget en kontingentændring for de medlemmer af Ærø Flyveklub, der betaler kontingent til DMU. 

Ændringen betyder at klubkontingentet fra og med 2023 stiger fra de nuværende 120 kr. til 220 kr. pr. år. Ændringen er begrundet i det merarbejde, kasserer har i forbindelse med administration, opkrævning samt bogføring.

Klubkontingentet for øvrige medlemmer er fortsat 120 kr. pr. år.

Bestyrelsen