Menu

Kontingentændring for medlemmer der betaler kontingent til DMU

På generalforsamlingen 2022 blev der vedtaget en kontingentændring for de medlemmer af Ærø Flyveklub, der betaler kontingent til DMU. 

Ændringen betyder at kontingentet fra og med 2023 stiger fra de nuværende 120 kr. til 220 kr. pr. år. Ændringen er begrundet i det merarbejde, administration og kasserer har i forbindelse med administration og opkrævning.

For øvrige medlemmer er kontingentet fortsat 120 kr. pr. år.